Vă rugăm să selectați un produs
Canapea inversată Ember
399.00 лв.

TERMENI GENERALI

I. SUBIECT

Artă. 1. Acești Termeni și Condiții Generale sunt destinate reglementării relațiilor dintre MANAGEMENTUL TURISTIC EOOD, Sofia 1000, Str. 5 LEGE, UIC 202369208, reprezentată de Maria Govedareva, denumită în continuare FURNIZORUL, și clienții menționați mai jos UTILIZATORI, a magazinului electronic „ lejanki.bg ”, denumit în continuare „ E-SHOP”.

ІІ. DATE FURNIZOR

Artă. 2. Informații conform Legii comerțului electronic și Legii privind protecția consumatorilor:

 1. Numele furnizorului: MANAGEMENT TURISTIC EOOD
 2. Sediul central și adresa conducerii: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 3. Adresa pentru exercitarea activității: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 4. Date de corespondență: 1000 Sofia, 5 LEGE Str. E-mail: info@lejanki.bg, tel: +359 886 607 005
 5. Înscriere în registre publice: UIC 202369208
 6. Număr certificat pentru administrator de date cu caracter personal
 7. Supraveghetori:

(1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Adresa: Sofia, str. Ivan Evstatiev Geshov, 15, tel.: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail : kzld @ guvern nment.bg, kzld@cpdp.bg

Site web: www.cpdp.bg.

(2) Comisia pentru protecția consumatorilor

Adresa: 1000 Sofia, Piața Slaveykov 4A, etajul 3, 4 și 6, tel.: 02/980 25 24

fax: 02/988 42 18

linia de asistență telefonică: 0700 111 22

Site: www.kzp.bg.

8. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată № BG 202965902

III. CARACTERISTICILE E-SHOP

Artă. 3. E-SHOP este un magazin electronic, disponibil la adresa de internet https://lejanki.bg/, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a bunurilor oferite de E-SHOP, inclusiv următoarele:

 1. Pentru a revizui E-SHOP și a utiliza serviciile suplimentare pentru a furniza informații;
 2. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu E-SHOP prin interfața paginii E-SHOP, disponibilă pe Internet;
 3. Să încheie contracte de cumpărare, vânzare și livrare de bunuri oferite de E-SHOP ;
 4. Efectuarea oricăror plăți în legătură cu contractele încheiate cu E-SHOP, conform metodelor de plată menținute de E-SHOP.
 5. Pentru a primi informații despre bunurile noi oferite de E-SHOP;
 6. Pentru a revizui bunurile, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare;
 7. Să fie notificat cu privire la drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața paginii E-SHOP de pe Internet;

Artă. 4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, criteriile și condițiile adoptate în practică, dreptul consumatorului sau comercial.

Artă. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de E-SHOP prin interfața Furnizorului, disponibilă pe site-ul său web la https://lejanki.bg/ sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.

(2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul este obligat să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului asupra bunurilor determinate de acesta prin intermediul interfeței.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului remunerația pentru bunurile livrate conform condițiilor stabilite pe E-SHOP și prezentelor condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa E-SHOP de pe internet.

(4) Furnizorul livrează bunurile comandate de Utilizatori în termenii și în condițiile stabilite de Furnizor pe site-ul magazinului electronic și în conformitate cu prezentele condiții generale.

(5) Prețul pentru livrare se stabilește separat și explicit de prețul mărfii.

Artă. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre aceștia în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și art.. 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea comenzii, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola relevante pentru acces.

IV. UTILIZAREA E-SHOP

Artă. 7. (1) Pentru a utiliza E-SHOP pentru încheierea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul ar trebui să introducă datele de identificare necesare specificate în formularul de comandă.

(2) Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor „Da, accept”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat.

(3) Furnizorul confirmă comanda făcută de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator, la care sunt trimise informații pentru confirmarea comenzii. Destinatarul confirmă comanda și încheierea contractului prin trimitere electronică în scrisoarea prin care îl anunță comanda trimisă de Furnizor. După confirmare, se creează un cont al Utilizatorului și apare o relație contractuală între acesta și Furnizor.

(4) La efectuarea comenzii, Utilizatorul este obligat să furnizeze date exacte și actualizate. Utilizatorul actualizează prompt datele specificate în comanda sa în caz de modificare.

(5) În cazul în care un profil din rețelele de socializare web sau alte rețele este utilizat pentru comanda Utilizatorului, o parte la contract este persoana care deține profilul utilizat pentru comanda în rețeaua socială respectivă sau în altă rețea. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a accesa datele necesare pentru identificarea Utilizatorului în rețeaua socială relevantă sau în altă rețea.

Artă. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată în ordinea Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este „ Adresa de e-mail principală ” în sensul a acestor condiții generale. Utilizatorul are dreptul să își schimbe adresa de e-mail de contact principală.

(2) La primirea unei cereri de modificare a adresei de e-mail de contact principale, Furnizorul va trimite o cerere de confirmare a modificării. Cererea de confirmare este trimisă de către Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală specificată de Utilizator.

(3) Schimbarea adresei de e-mail de contact principale se face după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o referință conținută în cererea de confirmare, trimisă de Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală indicată de Utilizator.

(4) Furnizorul informează Utilizatorul despre modificarea făcută, prin e-mail, trimisă la adresa principală de e-mail de contact indicată de Utilizator înainte de a efectua modificarea conform alin. 2.

(5) Furnizorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru schimbarea ilegală a adresei principale de e-mail de contact.

(6) Furnizorul poate solicita utilizatorului utilizarea adresei de e-mail de contact principale în cazuri specifice.

V. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE ACHIZIȚIE

Artă. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața paginii Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în E-SHOP.

(2) Contractul se încheie în limba bulgară.

(3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator reprezintă prezentele condiții generale, disponibile la: https://lejanki.bg/obshti-uslovia/.

(4) O parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate în comandă și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita îndoielile, acestea sunt datele cu care a fost creat un cont la Furnizor.

(5) Furnizorul va include în interfața site-ului său web, mijloace tehnice pentru stabilirea și corectarea erorilor în introducerea informațiilor, înainte de a se face declarația de încheiere a contractului.

(6) Prezentul contract este considerat încheiat din momentul executării comenzii Utilizatorului la Furnizor. Contractul de cumpărare și vânzare a bunurilor este considerat încheiat din momentul aplicării sale de către Utilizator prin interfața Furnizorului. (7) Pentru încheierea acestui contract și pentru încheierea contractului de cumpărare și vânzare de bunuri, Furnizorul va notifica în mod explicit Utilizatorul într-un mod adecvat prin mijloace electronice.

(8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea primirii acestuia se consideră primite atunci când destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa.

(9) Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de Utilizatori și nu este răspunzător în cazul în care datele indicate de Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare.

Artă. 10. Utilizatorii încheie contractul de vânzare cu Furnizorul în conformitate cu următoarea procedură:

(1) Efectuarea unei comenzi în E-SHOP și furnizarea datelor necesare;

(2) Intrarea în sistemul de plasare a comenzilor în E-SHOP prin identificarea cu informațiile necesare;

(3) Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite pe E-SHOP și adăugarea lor la o listă de bunuri pentru cumpărare;

(4) Furnizarea de date pentru livrare;

(5) Alegerea metodei și momentului de plată a prețului.

(6) Confirmarea comenzii;

VI. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECTIA CONSUMATORULUI

Artă. 11. Regulile acestei secțiuni VI din prezentele condiții generale se aplică utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau la efectuarea comenzilor în E-SHOP, se poate concluziona că sunt consumatori în cadrul sensul Legii. privind protecția consumatorilor, Legea privind comerțul electronic și / sau Directiva 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește contractele la distanță.

Artă. 12. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP.

(2) Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele, este determinat de Furnizor în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP.

(3) Valoarea cheltuielilor poștale și de transport, neincluse în prețul mărfurilor, va fi stabilită de către Furnizor și va fi furnizată ca informații Utilizatorilor într-unul din momentele următoare înainte de încheierea contractului:

– În profilul fiecărei mărfuri de pe site-ul web al Furnizorului E-SHOP;

– La alegerea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare;

(4) Modul de plată, livrare și executare a contractului este determinat în acești termeni și condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul web al Furnizorului.

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actualizate la momentul vizualizării acestora pe site-ul Furnizorului E-SHOP înainte de încheierea contractului de cumpărare și vânzare.

(6) Furnizorul trebuie să indice condițiile de livrare a bunurilor individuale pe site-ul E-SHOP.

(7) Furnizorul va indica înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile conținute în acesta.

Artă. 13. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să accepte plata în avans pentru contractele încheiate cu consumatorul pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor și livrarea acestora.

(2) Consumatorul alege în mod independent dacă va plăti furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării.

Artă. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 7 zile lucrătoare, de la data primirii bunurilor.

(2) Dreptul de refuz prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

– pentru livrarea de bunuri și furnizarea de servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile piețelor financiare, pe care Furnizorul nu le poate controla;

– pentru livrarea bunurilor realizate conform cerințelor consumatorului sau prin comanda sa individuală;

– pentru furnizarea de bunuri care, prin natura lor, sunt necesare sau nu pot fi returnate sau sunt supuse deteriorării rapide, sau există riscul deteriorării caracteristicilor lor de calitate, inclusiv pentru parfumerie și produse cosmetice;

– pentru livrarea de înregistrări audio și video sau produse software tipărite de utilizator;

– pentru livrarea de ziare, reviste și alte periodice;

(3) Atunci când Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor, determinate la art. 54 din Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de trei luni de la data primirii bunurilor. În cazul în care informațiile menționate în prezentul alineat sunt furnizate consumatorului în perioada de retragere, acestea încep de la data furnizării.

(4) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de refuz în temeiul alin. 1, Furnizorul este obligat să ramburseze integral sumele plătite de consumator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul încheiat. Din suma plătită de consumator în temeiul contractului, costurile de returnare a bunurilor sunt deduse, cu excepția cazului în care consumatorul a returnat bunurile pe cheltuiala sa și a notificat Furnizorul.

(5) Consumatorul este obligat să păstreze bunurile primite de la Furnizor, calitatea și siguranța acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1.

(6) Refuzul prevăzut la alin. 1 se poate face prin apendicele № 6 la art. 47, alin. 1, pct. 8 și art. 52, alin. 2 și 4 din CPA – Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract:

– Către (numele comerciantului, adresa sa geografică și, după caz, numărul său de fax și adresa de e-mail care trebuie completate de comerciant):

– Prin prezenta informez / notific * că renunț / refuz * contractul încheiat de mine / noi * pentru achiziționarea următoarelor bunuri * /

– Comandat la * / primit la *

– Numele utilizatorului (utilizatorilor)

– Adresa utilizatorului (utilizatorilor)

– Semnătura utilizatorului (utilizatorilor) (numai dacă acest formular este pe hârtie)

– Data

Artă. 15. (1) Termenul de livrare a bunurilor și momentul inițial de la care rulează se determină separat pentru fiecare produs la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului de E-SHOP, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate în o livrare.

(2) În cazul în care consumatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen pentru livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare trimiterii comenzii consumatorului către Furnizor prin intermediul site-ului web al Furnizorului E-SHOP.

(3) În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul datorită faptului că nu are bunurile comandate, va fi obligat să notifice consumatorul și să restituie sumele plătite de acesta în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care Furnizorul ar trebui să-și îndeplinească obligația prevăzută în contract.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, Furnizorul are dreptul de a livra către consumator bunuri de aceeași calitate și preț. Furnizorul notifică consumatorului pe cale electronică schimbarea în executarea contractului.

(5) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de furnizare prevăzut la alin. 4, costurile de returnare a bunurilor sunt pe cheltuiala Furnizorului.

Artă. 16. (1) Furnizorul livrează bunurile consumatorului după ce a certificat îndeplinirea cerințelor și existența circumstanțelor prevăzute la art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor.

(2) Utilizatorul și Furnizorul trebuie să certifice circumstanțele prevăzute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, cu excepția cazului în care se convine altfel.

(3) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele prevăzute la alin. 1 și art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor va fi respectată dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, în funcție de circumstanțe, se poate concluziona că va transmite informațiile consumatorului – parte la contract.

VII. ALȚI TERMENI

Artă. 17. (1) Furnizorul va livra și preda bunurile către Utilizator în termenul stabilit la încheierea contractului.

(2) Dacă termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit în mod explicit între părți la încheierea contractului, Furnizorul va livra și preda bunurile într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.

Artă. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și livrării de către Furnizor și dacă nu îndeplinește cerințele de a notifica imediat Furnizorul.

VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Artă. 19. (1) Furnizorul ia măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Din motive de securitate a datelor personale ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail, care a fost indicată de Utilizatori în momentul comenzii.

(3) Furnizorul acceptă și anunță pe site-ul său o politică de confidențialitate, disponibilă la https://lejanki.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/

Artă. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecărei circumstanțe și a datelor personale anunțate în timpul comenzii.

IX. MODIFICARE ȘI ACCES LA TERMENII GENERALE

Artă. 21. (1) Acești termeni și condiții generale pot fi modificați de către Furnizor, pentru care acesta din urmă va notifica într-un mod adecvat toți Utilizatorii E-SHOP.

(2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului după notificarea explicită a acestuia de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 14 zile că le respinge.

(3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor condiții generale vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în comandă. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a avea efect asupra acestuia.

Artă. 22. Furnizorul publică acești termeni și condiții generale la https://lejanki.bg/obshti-uslovia/, împreună cu toate adăugirile și modificările la acestea.

X.ÎNCETARE

Artă. 23. (1) Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul vor fi reziliate în următoarele cazuri:

– la încetarea și declararea lichidării sau declararea falimentului uneia dintre părțile la contract;

– prin acordul reciproc al părților în scris;

– unilateral, cu notificarea fiecărei părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor celeilalte părți;

– în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract să își îndeplinească obligațiile;

– în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către autoritățile de stat;

– în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor.

XI. ALȚI TERMENI

Artă. 24. Posibila invaliditate a oricăreia dintre prevederile acestor termeni și condiții generale nu va duce la invaliditatea întregului contract.

Artă. 25. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica problemelor care nu au fost soluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea acestui contract.

Artă. 26. Toate litigiile dintre părțile la acest contract vor fi soluționate de instanța competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorilor.

Artă. 27. Acești termeni și condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii la data de 16.03.016.

XI. COOKIES

Conform art. 33 din Legea baroului, prezentul aviz și anexele sale sunt inviolabile și nu sunt supuse revizuirii, copierii, verificării și sechestrului și nu pot fi folosite ca probe.

Acest site web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt mici bucăți de text care sunt scrise pe hard diskul dvs. pentru a stoca informații despre utilizarea serviciilor pe site-ul https://lejanki.bg/ Serviciul site-ului web. Aveți dreptul de a refuza cookie-urile (vă rugăm să consultați fișierul de ajutor al browserului dvs. pentru informații despre acest lucru), dar refuzând cookie-urile, puteți afecta eficiența și productivitatea serviciilor de pe site-ul https://lejanki.bg / sau este nefuncțional.

Mese De Inversie