Kérjük, válasszon egy terméket
Fordított kanapé Ember
399.00 лв.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. TÁRGY

1.bekezdés. Jelen Általános Szerződési Feltételek a TOURIST MANAGEMENT EOOD, Sofia 1000, 5 LEGE Str., UIC 202369208 (képviseli: Maria Govedareva, a továbbiakban: SZÁLLÍTÓ ) és az alábbiakban FELHASZNÁLÓK alatt említett ügyfelek közötti kapcsolatok szabályozására szolgálnak: a “lejanki.bg ” e-bolt, a továbbiakban: ” E-SHOP”.

ІІ. BESZÁLLÍTÓ ADATAI

2.bekezdés. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és a fogyasztóvédelmi törvény szerinti tájékoztatás:

 

 1. A Szolgáltató neve: TOURIST MANAGEMENT EOOD
 2. A vezetőség székhelye és címe: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 3. Cím a tevékenység gyakorlásához: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 4. Levelezési adatok: 1000 Szófia, 5 LEGE Str. E-mail: info@lejanki.bg, tel: +359 886 607 005
 5. Nyilvántartásokba történő bejegyzés: UIC 202369208
 6. Tanúsítvány száma a személyes adatok rendszergazdájának
 7. Témavezetők:

(1) A személyes adatok védelmével foglalkozó bizottság

Cím: Szófia, Ivan Evstatiev Geshov Str. 15, Tel.: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail : kzld @ gover nment.bg, kzld@cpdp.bg

Weboldal: www.cpdp.bg.

(2) Fogyasztóvédelmi Bizottság

Cím: 1000 Sofia, Slaveykov tér 4A, 3., 4. és 6. emelet, tel.: 02/980 25 24

fax: 02/988 42 18

forródrót: 0700 111 22

Weboldal: www.kzp.bg.

 1. Regisztráció a hozzáadottérték-adóról szóló törvény alapján: BG 202965902

III. Az E-SHOP JELLEMZŐI

3. bekezdés Az E-SHOP a https://lejanki.bg/ internetes címen elérhető e-bolt, amelyen keresztül a Felhasználóknak lehetőségük van szerződéseket kötni az E-SHOP által kínált áruk adásvételére, ideértve a következőket: a következő:

 1. Az E-SHOP áttekintése és a további szolgáltatások igénybevétele információszolgáltatás céljából;
 2. Elektronikus nyilatkozatok készítése az E-SHOP- tal az Interneten elérhető E-SHOP oldal felületén keresztül történő szerződések megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban;
 3. Az E-SHOP által kínált áruk adásvételi és szállítási szerződéseinek megkötése;
 4. Az E-SHOP- tal kötött szerződésekkel kapcsolatos bármilyen kifizetés az E-SHOP által fenntartott fizetési módok szerint.
 5. Információkat kapni az E-SHOP által kínált új árukról;
 6. Az áruk, azok jellemzőinek, árainak és szállítási feltételeinek áttekintése;
 7. Főként az interneten az E-SHOP oldal felületén keresztül értesítést kapni a törvényből eredő jogokról;
 1. bekezdés. A Szállító szállítja az árukat és garantálja a Felhasználók törvényben biztosított jogait, jóhiszeműen, a gyakorlatban elfogadott kritériumok és feltételek, a fogyasztói vagy a kereskedelmi jog keretein belül.
 2. bekezdés. (1) A felhasználók az E-SHOP által kínált áruk adás-vételére szerződést kötnek a Szolgáltató felületén keresztül, amely elérhető a weboldalán a https://lejanki.bg/ címen, vagy egyéb távközlési eszközzel.

(2) A Felhasználókkal áruk adás-vételére kötött szerződés alapján a Szolgáltató köteles a felületen keresztül átadni és átruházni a Felhasználó tulajdonjogát az általa meghatározott árukra.

(3) A Felhasználók a leszállított árukért díjat fizetnek a Szállítónak az E-SHOP- on meghatározott feltételek és a jelen általános feltételek szerint. A díjazás a Szolgáltató által az Interneten található E-SHOP címén bejelentett ár összegében történik.

(4) A Szolgáltató a Felhasználók által megrendelt árukat a Szolgáltató által az e-bolt weboldalán meghatározott feltételek szerint és feltételek mellett, a jelen általános feltételek szerint szállítja.

(5) A szállítás árát külön és kifejezetten az áru árától kell meghatározni.

 1. bekezdés (1) A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodik abban, hogy az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben minden nyilatkozat közöttük elektronikusan és elektronikus nyilatkozatok útján is megfogalmazható az Elektronikus okmányok és elektronikus aláírásokról szóló törvény és az Art.. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 11. cikke.

(2) Feltételezzük, hogy az elektronikus által tett nyilatkozatok A honlap felhasználói készülnek meghatározott személyek által szolgáltatott adatok a felhasználó, amikor végre a rend, ha a felhasználó már írt az érintett nevét és jelszavát a belépéshez.

IV. AZ E-SHOP HASZNÁLATA

 1. 7. bekezdés (1) Az E-SHOP áruk adás-vételére vonatkozó szerződések megkötéséhez történő felhasználásához a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelőlapon megadott szükséges azonosító adatokat.

(2) Adatai kitöltésével és az “Igen, elfogadom” gombok megnyomásával a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri ezeket az általános feltételeket, egyetért azok tartalmával és vállalja, hogy feltétel nélkül betartja azokat.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által leadott megrendelést a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél útján igazolja, amelyre a megrendelés megerősítéséhez szükséges információkat küldik. A Címzett a megrendelést és a szerződés megkötését elektronikus hivatkozással megerősíti abban a levélben, amelyben értesíti a Szállító által küldött megrendelésről. A visszaigazolást követően létrejön a Felhasználó fiókja, és szerződéses kapcsolat keletkezik közte és a Szolgáltató között.

(4) A megrendelés teljesítése során a Felhasználó pontos és naprakész adatokat köteles megadni. A felhasználó változás esetén azonnal frissíti a megrendelésében megadott adatokat.

(5) Abban az esetben, ha a webes közösségi hálózatokban vagy más hálózatokban használt profilt a Felhasználó megrendelésére használják, a szerződésben részt vevő fél az a személy, aki a megrendeléshez használt profil tulajdonosa az adott közösségi vagy más hálózatban. Ebben az esetben a Szolgáltatónak joga van hozzáférni a Felhasználó azonosításához szükséges adatokhoz az érintett közösségi vagy egyéb hálózatban.

 1. bekezdés (1) A Felhasználó megrendelésében megadott e-mail cím, valamint minden későbbi e-mail cím, amelyet a Felhasználó és a Szolgáltató közötti nyilatkozatok cseréjére használnak, az ” Elsődleges e-mail cím ” a ezen általános feltételek közül. A felhasználónak joga van megváltoztatni Elsődleges kapcsolattartási e-mail címét.

(2) A Szolgáltató a Fő kapcsolattartási e-mail cím megváltoztatására irányuló kérelem kézhezvétele után a változás megerősítésének kérését küldi. A megerősítés iránti kérelmet a Szolgáltató elküldi a Felhasználó által megadott új Fő kapcsolattartási e-mail címre.

(3) A Fő kapcsolattartási e-mail cím megváltoztatása a Felhasználó általi megerősítést követően történik, amelyet a megerősítés iránti kérelemben szereplő hivatkozás fejez ki, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó által megjelölt új Fő kapcsolattartási e-mail címre küld.

(4) A Szolgáltató a végrehajtott változtatásról e-mailben értesíti a Felhasználót a Felhasználó által feltüntetett Fő kapcsolattartási e-mail címre küldve, mielőtt a (4) bekezdés szerinti módosítást végrehajtaná. 2.

(5) A Szolgáltató a Fő kapcsolattartási e-mail cím jogellenes megváltoztatásáért a Felhasználóval szemben felelősséget nem vállal.

(6) A Szolgáltató meghatározott esetekben megkövetelheti a Felhasználótól a Fő kapcsolattartási e-mail cím használatát.

V. TECHNIKAI LÉPÉSEK A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ

 1. bekezdés (1) A felhasználók elsősorban a Szolgáltató oldalának felületét használják az E-SHOP- ban a Szolgáltató által kínált áruk adásvételi szerződésének megkötésére.

(2) A szerződést bolgár nyelven kell megkötni.

(3) A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés a jelen általános feltételeket képviseli, elérhetőek a következő címen : https://lejanki.bg/obshti-uslovia/.

(4) A fél a szerződést a Szolgáltató a Felhasználó adatai szerint a megbízási és tárolt személyes profilját Felhasználó. A kétség elkerülése érdekében ezek az adatok szolgálnak a Szolgáltatónál történő fiókkal.

(5) A szolgáltató honlapjának interfészén a szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozat elkészítése előtt fel kell tüntetnie az információ bevitelével kapcsolatos hibák megállapításához és kijavításához szükséges technikai eszközöket.

(6) Ez a szerződés a Felhasználó megrendelésének a Szolgáltatónál történő teljesítésének pillanatától megkötöttnek tekintendő. Az áruk adásvételi szerződését a Felhasználó a Szolgáltató felületén keresztül történő alkalmazásának pillanatától kezdve tekinti. (7) A jelen szerződés megkötéséhez és az áruk adás-vételére vonatkozó szerződés megkötéséhez a Szolgáltató kifejezetten megfelelő módon, elektronikus úton értesíti a Felhasználót.

(8) A szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozatot és annak átvételéről szóló visszaigazolást akkor tekintik kézhez vettnek, ha címzettjeiknek lehetőségük van hozzájuk hozzáférni.

(9) A Szállító az árukat a Felhasználók által megadott címre szállítja, és nem felel azért, ha a Felhasználók által megadott adatok helytelenek vagy félrevezetőek.

 1. bekezdés A Felhasználók az adásvételi szerződést a Szolgáltatóval a következő eljárás szerint kötik:

(1) Rendelés készítése az E-SHOP-ban és a szükséges adatok megadása;

(2) Belépés a megrendelések leadási rendszerébe az E-SHOP- ban a szükséges információkkal való azonosítás révén;

(3) Az E-SHOP-ban kínált egy vagy több áru kiválasztása és felvétele a megvásárolható áruk listájára;

(4) adatszolgáltatás a szállításhoz;

(5) Az ár megfizetésének módja és időpontja.

(6) A megrendelés megerősítése;

VI. A SZÁLLÍTÓ KÜLÖNLEGES KÖTELEZETTSÉGEI. FOGYASZTÓVÉDELEM

 1. bekezdés Ezen általános feltételek jelen VI. Szakaszának szabályai azokra a Felhasználókra vonatkoznak, akik számára az adásvételi szerződés megkötéséhez vagy az E-SHOP-ban megrendeléskor megadott adatok alapján megállapítható, hogy fogyasztók a törvény értelmében. a fogyasztóvédelemről, az elektronikus kereskedelemről szóló törvényről és / vagy az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 20-i 97/7 / EK irányelvéről a távollevők közötti szerződések vonatkozásában a fogyasztók védelméről.

Művészet. 12. (1) A Szállító által kínált áruk fő jellemzőit az E-SHOP webhelyén található egyes termékek profilja határozza meg.

(2) Az áruk árát az összes adóval együtt a Szállító határozza meg az E-SHOP webhelyén található egyes termékek profiljában.

(3) A postai és szállítási költségek értékét, amelyet az áruk nem tartalmaznak, a Szolgáltató határozza meg, és a szerződés megkötése előtt a következő pillanatok egyikében tájékoztatásul közli a Felhasználókkal:

– az egyes áruk profiljában az E-SHOP Szolgáltató honlapján;

Az adásvételi szerződés megkötésére szolgáló áruk kiválasztásakor;

(4) A szerződés fizetésének, kézbesítésének és teljesítésének módját ezen általános szerződési feltételek, valamint a Felhasználó számára a Szolgáltató honlapján megadott információk határozzák meg.

(5) A jelen cikk alapján a Felhasználóknak átadott információk naprakészek, amikor az adásvételi szerződés megkötése előtt az E-SHOP Szolgáltatójának webhelyén megjelenik.

(6) A szállítónak az E-SHOP helyszínén meg kell jelölnie az egyes áruk szállításának feltételeit.

(7) A szállító a szerződés megkötése előtt feltünteti a benne szereplő összes árucikk megrendelésének teljes értékét.

 1. bekezdés  (1) A fogyasztó egyetért azzal, hogy a Szállítónak joga van előlegfizetést elfogadni az áruk adás-vételére és leszállítására vonatkozó fogyasztói szerződésekkel megkötött.

(2) A fogyasztó önállóan választja meg, hogy fizet-e a Szállítónak az árat az áru szállításáért a szállítás előtt vagy annak időpontjában.

 1. bekezdés (1) A fogyasztónak joga van kártérítés vagy kötbér megfizetése nélkül és indoklás nélkül a megkötött szerződéstől az áru átvételének napjától számított 7 munkanapon belül elállni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elutasítási jog. Az 1. cikk nem alkalmazandó a következő esetekben:

– olyan áruk szállítására és szolgáltatásnyújtásra, amelynek ára függ a pénzügyi piacok ingadozásaitól, amelyeket a Szolgáltató nem képes ellenőrizni;

– a fogyasztó igényei szerint vagy egyedi megrendelés alapján készült áruk szállítására;

– olyan áruk szállítására, amelyek jellegüknél fogva szükségesek, vagy amelyeket nem lehet visszaküldeni, vagy amelyek gyorsan romlanak, vagy fennáll a minőségi jellemzőik romlásának veszélye, ideértve az illatszereket és kozmetikumokat is;

– a felhasználó által nyomtatott audio- és videofelvételek vagy szoftvertermékek szállítására;

– újságok, magazinok és más folyóiratok kézbesítésére;

(3) Ha a Szolgáltató nem teljesítette a cikkben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét. 54. §-a alapján a fogyasztónak joga van az áru átvételének napjától számított három hónapon belül elállni a szerződéstől. Ha az e bekezdésben említett információt az elállási határidőn belül nyújtják a fogyasztónak, az a szolgáltatás nyújtásának napjától kezdődik.

(4) Abban az esetben, ha a fogyasztó gyakorolja az (1) bekezdés szerinti elutasítási jogát. 1. §-a alapján a Szolgáltató köteles a fogyasztó által befizetett összegeket teljes mértékben megtéríteni legkésőbb attól a naptári naptól számított 30 naptári napon belül, amelyen a fogyasztó élt a megkötött szerződés elállási jogával. A fogyasztó által a szerződés alapján fizetett összegből levonják az áru visszaküldésének költségeit, kivéve, ha a fogyasztó az árut saját költségén adta vissza és nem értesítette a szállítót.

(5) A fogyasztó köteles a Szállítótól kapott árukat, azok minőségét és biztonságát az (1) bekezdés szerinti időtartam alatt tárolni. 1.

(6) A (4) bekezdés szerinti elutasítás Az 1. cikk a 6. cikk 6. függelékén keresztül készülhet. 47. bekezdés 1. cikk, 8. pont és Art. 52. bekezdés CPA 2. és 4. cikk – A szerződés elállási jogának gyakorlására szolgáló formanyomtatvány:

– Címzett (a kereskedő neve, földrajzi címe és adott esetben faxszáma és e-mail címe, amelyet a kereskedőnek kell kitölteni):

– Ezúton értesítem / értesítem *, hogy feladom / elutasítom az általam / általunk megkötött szerződést * a következő áruk megvásárlására * /

– rendelés dátuma * / beérkezés dátuma *

– A felhasználó (k) neve

– A felhasználó (k) címe

– A felhasználó (k) aláírása (csak akkor, ha ez az űrlap papíron van)

– Dátum

 1. bekezdés (1) Az áruk átadásának időtartamát és annak kezdeti időpontját minden termék esetében külön határozzuk meg, amikor a fogyasztóval az E-SHOP Szállítójának telephelyén keresztül szerződést kötünk, kivéve, ha az árut egy szállítás.

(2) Abban az esetben, ha a fogyasztó és a Szállító nem határozták meg a kézbesítés határidejét, az áru szállítási határideje 30 munkanap attól a naptól számítva, amely a fogyasztó megrendelésének a Szolgáltató részére történő elküldését követi a Szolgáltató honlapján az E-SHOP segítségével.

(3) Ha a szállító nem tudja teljesíteni a szerződést annak a ténynek köszönhető, hogy ő nem a megrendelt árut, köteles tájékoztatni a fogyasztót, és visszatéríti a kifizetett összegeket az általa számított 30 munkanapon belül attól az időponttól, amikor a szállító teljesíteni kell a szerződés szerinti kötelezettségét.

(4) A (4) bekezdés szerinti esetekben 3, A szállítónak joga van azonos minőségű és árú termékeket szállítani a fogyasztóknak. A szolgáltató elektronikus úton értesíti a fogyasztót a szerződés teljesítésének változásáról.

(5) Az árubeszerzési szerződéstől való elállási jog gyakorlása esetén. A 4. cikk szerint az áruk visszaküldésének költségeit a Szállító terheli.

 1. bekezdés (1) A szállító az árut a fogyasztó, miután igazoló követelmények teljesítésére és az, hogy a körülmények, art. 61. -a a fogyasztóvédelemről.

(2) A Felhasználó és a Szolgáltató igazolja a (3) bekezdés szerinti körülményeket. 1 írásban a kézbesítéskor, kézzel írott aláírással, hacsak másképp nem állapodnak meg.

(3) A Felhasználó és a Szolgáltató egyetért abban, hogy a (1) bekezdés szerinti követelmények 1. és Art. A fogyasztóvédelmi törvény 61. §-a akkor lesz betartva, ha a tanúsítást olyan személy végzi, aki számára a körülményeknek megfelelően arra lehet következtetni, hogy továbbítja az információt a fogyasztónak – a szerződő félnek.

VII. EGYÉB FELTÉTELEK

 1. bekezdés (1) A Szállító az árut a szerződés megkötésekor meghatározott határidőn belül szállítja és adja át a Felhasználónak.

(2) Ha a par. 1 nem kifejezetten a felek megállapodása a szerződés megkötése, a szállító köteles szállítani és átadni az árut, ésszerű időn belül, de nem később, mint 2 hónap.

18. bekezdés A Felhasználó köteles ellenőrizni az árut a szállítás időpontjában és a szállítás a Szállító által, és ha ez nem felel meg a követelményeknek, hogy értesítse a szállító azonnal.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. bekezdés (1) A Szolgáltató intézkedéseket hoz a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint.

(2) A Felhasználók személyes adatainak biztonsága érdekében a Szolgáltató az adatokat csak arra az e-mail címre küldi, amelyet a Felhasználók a megrendeléskor megjelöltek.

(3) A Szolgáltató elfogadja és honlapján kihirdeti a https://lejanki.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/ címen elérhető Adatvédelmi szabályzatot.

 1. bekezdés (1) A Szolgáltató bármikor jogosult megkövetelni a Felhasználótól, hogy azonosítsa magát, és igazolja a megrendelés során bejelentett minden körülmény és személyes adat valódiságát.

IX. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRÉS

 1. bekezdés (1) A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató módosíthatja, amelyről a megfelelő módon értesíti az E-SHOP valamennyi Felhasználóját.

(2) A Szolgáltató és a Felhasználó elfogadja, hogy minden összeadás és a módosítás az általános feltételekre lesz hatással a felhasználó után kifejezett értesítést a Szolgáltató és ha a felhasználó nem állami számított 14 napon belül, hogy ő elutasítja őket.

(3) A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ezen általános feltételek módosításával kapcsolatos minden nyilatkozatát elküldje a Felhasználó által a megrendelésben megadott e-mail címre. A felhasználó egyetért azzal, hogy az e cikknek megfelelően elküldött e-maileket nem kell elektronikus aláírással aláírni, hogy hatással lehessenek rá.

 1. bekezdés A Szolgáltató ezeket az általános feltételeket a https://lejanki.bg/obshti-uslovia/ címen teszi közzé, az összes kiegészítéssel és módosítással együtt.

X. MEGSZŰNÉS

 1. bekezdés (1) A jelen általános feltételek és a Felhasználó Szolgáltatóval kötött szerződése a következő esetekben szűnik meg:

– a szerződés egyik felének felmondása és felszámolása vagy csődeljárás kikiáltása esetén;

– a felek írásbeli egyetértésével;

– egyoldalúan, mindkét fél értesítésével a másik fél kötelezettségeinek nem teljesítése esetén;

– abban az esetben, ha a szerződésben részt vevő felek bármelyike objektíven képtelenség teljesíteni kötelezettségeit;

– a berendezés állami hatóságok általi lefoglalása vagy lezárása esetén;

cikk szerinti elállási jog gyakorlása esetén. 55. bekezdés Törvény 1. -a.

XI.EGYÉB FELTÉTELEK

 1. bekezdés  A jelen általános szerződési feltételek bármelyikének érvénytelenítése nem vezet a teljes szerződés érvénytelenségéhez.
 2. bekezdés  A Bolgár Köztársaság törvényeit kell alkalmazni a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre, amelyek a szerződés végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatosak.
 3. bekezdés  A jelen szerződésben részt vevő felek közötti vitákat az illetékes bíróság vagy a Fogyasztóvédelmi Bizottság rendezi.
 4. bekezdés Jelen általános szerződési feltételek minden felhasználóra 16.03.016-án lépnek hatályba.

XI. SÜTIK

Az ügyvédi kamarai törvény 33. cikke, ez a közlemény és mellékletei sérthetetlenek, nem vonatkoznak felülvizsgálatra, másolásra, ellenőrzésre és lefoglalásra, és nem használhatók bizonyítékként.

Ez a weboldal sütiket használ. A sütik apró szövegdarabok, amelyeket a merevlemezre írnak, hogy információkat tároljanak a szolgáltatások használatáról a https://lejanki.bg/ Website Service webhelyen. Önnek joga van elutasítani a cookie-kat (kérjük, olvassa el a böngészője súgófájljában található információkat), de a sütik elutasításával ronthatja a https://lejanki.bg / webhelyen található szolgáltatások hatékonyságát és termelékenységét nem működőképes.

Inverzió Asztalok